Bezpieczne Ferie 2018 - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Bezpieczne Ferie 2018

15 stycznia w województwie zachodniopomorskim rozpoczynają się ferie zimowe. Policja jak co roku prowadzi ogólnokrajową akcję „Bezpieczne ferie 2018” . Sławieńscy policjanci już od początku roku prowadzą działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa dzieci w czasie zimowego wypoczynku.

W związku z rozpoczynającymi się 15 stycznia feriami zimowymi policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie wspólnie z przedstawicielem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sławnie prowadzą działania profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNE FERIE 2018". W trakcie spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną prowadzone są prelekcje między innymi na temat bezpiecznych zachowań w domu, w szkole oraz podczas spędzania czasu na świeżym powietrzu. Przeprowadzono również rozmowy dotyczące ewentualnych zachorowań i urazów, które w trakcie ferii mogłyby mieć miejsce, udzielając jednocześnie informacji, jak należy się zachować i jakie działania podjąć w konkretnych sytuacjach. Wśród młodzieży poruszano ponadto tematy związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych, paleniem papierosów, czy też handlem ludźmi.

Przypominamy również mieszkańcom naszego powiatu, że w przypadku zastrzeżeń, co do stanu trzeźwości kierowcy bądź stanu technicznego autokaru, którym będą przewożone nasze dzieci, należy bezzwłocznie powiadomić Policję. W takim przypadku policjanci zostaną skierowani na miejsce i dokonają sprawdzenia stanu technicznego autokaru oraz stanu trzeźwości kierowcy.

Pamiętajmy, to od nas zależy bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci.


 

  • ferie