Dzień odblasków ze sławieńską drogówką - Aktualości - Komenda Powiatowa Policji w Sławnie

Aktualości

Dzień odblasków ze sławieńską drogówką

6 grudnia br., w Sławnie w ramach norweskiego projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” już po raz drugi prowadzono akcję profilaktyczną "Dzień odblasków". Ma ona na celu zachęcenie wszystkich użytkowników ruchu drogowego do dbania o wspólne bezpieczeństwo na drogach.

W ramach prowadzonej akcji policjanci ze sławieńskiej drogówki odwiedzili przedszkole w Gwiazdowie. W trakcie spotkania policjanci omówili z najmłodszymi podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z drogi. Dzieci z rąk policjanta otrzymały opaski odblaskowe oraz zostały zachęcone do umieszczania ich w widocznym miejscu na ubraniu. To bardzo ważne, ponieważ po zmroku piesi są słabo widoczni na drodze. Odblaski mogą im nawet uratować życie. - Jego umieszczenie w widocznym miejscu, pozwala kierującemu w porze nocnej zauważyć osobę wyposażoną w odblask z odległości ok. 150 metrów. Brak jakiegokolwiek elementu odblaskowego dystans ten skraca do zaledwie 20 – 30 metrów.

 

Pamiętajmy elementy odblaskowe mogą uratować nasze życie!